+420 516 412 292 / info@profinum.cz
Získejte čas pro své podnikání ...
Nejednejte s úřady ...
Snižte provozní náklady na zaměstnance ...

účetnictví, daně, personalistika

Získejte čas pro své podnikání - přenecháte zpracování účetnictví externí firmě.
Nejednejte s úřady
- zastoupíme Vás při kontrolách i běžném jednání.
Snižte provozní náklady na zaměstnance - neplatíte zaměstnance, sociální a zdravotní pojištění, školení, literaturu.

Nabízíme služby - daňová evidence a účetnictví

  • Vedení daňové evidence - peněžní deník, pokladní kniha, evidence DPH ...
  • Vedení účetnictví - hlavní kniha, účetní deník, pokladní kniha, účetní závěrka ...
  • Daňová přiznání - daň z příjmu fyzických osob a právnických osob, silniční daň ...
  • Personalistika a mzdy - vyhotovení pracovních smluv, vedení mzdové agendy ...
  • Zastupování klienta - při kontrolách a jednání na finančním úřadě, ČSSZ, ...
  • Ostatní služby - poradenství, zpracování statistických výkazů a výkazů pro banky ...


Zpracováváme účetnictví i pro obce, příspěvkové a neziskové organizace.